Chia sẻ

Lục hào suy đoán tật bệnh Quan quỷ trì Thế đoán quẻ tường phân giải , lục hào xem bệnh hào Quan quỷ trì Thế phải giờ phân tích

j m kj m zp 2 0 23- 0 9-28 Tuyên bố tại hồ bắc

Tại lục hào suy đoán tật bệnh ở bên trong, chủ yếu dụng hào Quan quỷ đại biểu bệnh biến . Hào Quan quỷ của vượng suy chính là bệnh tình nhẹ trọng mức độ , đồng thời mà lại Quan quỷ cũng đại biểu cụ thể ổ bệnh . Mà đại biểu bệnh nhân hào tức dụng thần của vượng viên , cùng Kỵ thần khắc dụng thần của mức độ , giống nhau cũng là bệnh tình nhẹ trọng mức độ thể hiện .

Một , lục hào suy đoán tật bệnh lấy dụng phải giờ

1 , lục hào lấy hào Quan quỷ là bệnh: hào Quan quỷ thuộc mộc là gan có bệnh; hào Quan quỷ thuộc hỏa là lòng có bệnh; hào Quan quỷ thuộc thổ , là tính khí có bệnh; cung hào Quỷ thuộc kim là phế có bệnh; hào Quan quỷ thuộc thủy là thận có bệnh . Tại cụ thể xem đoán ở bên trong, vẫn phải chú ý thông biến . Ngoài trừ cùng cung hào Quỷ là bệnh ngoại , phàm hình , xung , khắc thế hoặc dụng thần giả cũng chủ bệnh .

2 , lục hào suy đoán tật bệnh lấy hào Tử tôn là đại phu , y dược . Hào Tử tôn vượng tướng , sinh hợp Dụng thần , chủ đại phu nhiệt tâm , dược vật hữu hiệu; ngược lại , chủ bệnh khó chữa bệnh .

3 , lục hào suy đoán tật bệnh lấy Thê tài là ẩm thực . Thê tài không hiện lên quẻ hoặc tử mộ tuyệt không , chủ bệnh nhân cơm nước lười vào .

4 , lục xung lục hợp: bệnh gần gặp xung tức bình phục , bệnh lâu gặp xung tức tử; bệnh lâu gặp hợp tức bình phục , bệnh gần gặp hợp tức tử . Lục xung biến lục xung là đoán bệnh bên trong hung nhất hiện ra .

Hai , lục hào suy đoán tật bệnh Quan quỷ trì Thế tường phân giải

1 , Quan quỷ trì Thế giả , vì không lợi nhuận chữa bệnh tượng , bất luận vượng tướng hưu tù , đều là chủ bệnh tình triền miên , lâu chữa khó lành , gặp tử tôn vượng tướng lúc, bệnh vừa vặn rất tốt chuyển . Nhưng nhật sau sẽ ở lại bệnh phục phát sinh , cuối cùng là khó mà đi ngoại trừ bệnh căn .

2 , hào Quan quỷ trì Thế , không...nhất cần phải xem tự thân suy đoán bệnh , Quan quỷ là buồn họa chi thần , Quan quỷ trì Thế xem tự thân là bệnh bất ly thân , việc quan quấn thân , Quan quỷ là hao tổn tài chi thần , Quan quỷ trì Thế để phòng phá tài .

3 , tự kiểm tra bệnh lấy Quan quỷ là chứng bệnh , vượng tướng giả bệnh nhất định trọng , suy yếu giả bệnh nhất định nhẹ. Nếu yên ổn thì có thể an nằm tĩnh dưỡng , nếu phát động giả chính là xao động bất an .

4 , tự kiểm tra bệnh lấy Quan quỷ là bệnh , sau cùng Kỵ Quan quỷ trì Thế , bởi vì Quan quỷ trì Thế , là chứng bệnh cùng bệnh nhân như bóng với hình , bệnh này khó mà cây ngoại trừ , không tốt trị liệu , mà theo hào Thế vượng suy mà lúc tốt lúc xấu . Đây là tự xem bệnh lấy thế là dụng .

5 , lấy hào Quan quỷ là chứng bệnh , như hào Quan quỷ vượng , nhất định chứng bệnh trọng; như hào Quan quỷ được khắc , nhất định bệnh nhẹ, bởi vì hào Quan quỷ suy nó khí bất lực , tức bất lực , liền không được đối quẻ có ích thần ảnh hưởng quá lớn .

6 , hào Quan quỷ trì Thế nhập mộ , có theo quỷ tức theo bệnh tình nhập mộ tượng , là hung . Thay chồng xem bệnh , như dụng thần theo quỷ nhập mộ , liền có nhập mộ tượng là thật không tốt , dụng thần lại hưu tù suy yếu , là hung .

7 , tức lấy Quan quỷ là bệnh phải nhẹ mới tốt , mà hào Tử tôn làm thuốc cần vượng , nó là khắc chế hào Quan quỷ đấy, cho nên , hào Tử tôn là chữa bệnh làm thuốc , như trong quẻ hào Tử tôn suy yếu , là tìm chữa bệnh không đắc lực , hoặc dụng thuốc không đúng bệnh , hoặc là giả chữa bệnh thuốc giả . Hào Tử tôn vượng mà chế trụ Quan quỷ , tượng đi xa chế mất đi chứng bệnh , định sẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp . Tử tôn không vong , thuyết minh căn bản là không có chữa bệnh đến bệnh hoặc không đúng bệnh , hoặc thầy thuốc không có bản lĩnh thật sự , y thuật không thể không có tìm được bệnh căn , hoặc không dùng thuốc , hoặc dụng thuốc không đúng bệnh .

8 , tử tôn động mà thay đổi thoái , bất lợi chữa bệnh , đại biểu lấy thầy thuốc không muốn theo tha chữa bệnh hoặc không được có trách nhiệm . Cuối cùng của , hào Tử tôn lớn bao nhiêu phiền phức , liền chữa bệnh thêm thêm đại phiền toái .

9 , quẻ trong hào Phụ mẫu là khắc hào Tử tôn đấy, nguyên do hào Phụ mẫu thích hợp yếu hoặc bất động , nếu là hào Phụ mẫu tăng thêm mà phát động khắc tử tôn , như vậy là bất lợi chữa bệnh , hoặc có trở ngại trị liệu chuyện xuất hiện .

1 0 , ngoài ra, chính mình tại dự đoán bệnh lúc, hào Tử tôn vượng đối chữa bệnh có lợi , bởi vì hào Tử tôn có thể chế Quan quỷ . Hào Tử tôn chế Quan quỷ , có thể khiến Quan quỷ vượng mà biến thành nhược cái này do vượng biến yếu , chính là bệnh tình từ trọng chuyển đến nhẹ. Thay mặt huynh đệ tỷ muội hoặc thay mặt nhi nữ chờ gieo quẻ dự đoán , tử tôn phải vượng đối chữa bệnh đều có lợi . Hỏi phụ mẫu bệnh , Quan quỷ là nguyên thần , như tử tôn vượng nhất định khắc nguyên thần . Hỏi chồng bệnh , như tử tôn vượng khắc dụng thần , tại thời gian này , quản hào Quỷ chỉ là bệnh chứng tình hình cùng bộ phận vị , đối với bệnh nhân tạo thành áp lực cùng bất lợi hẳn là Kỵ thần . Lúc này hào Tử tôn ngược lại là Kỵ thần , cho nên làm đại biểu lục thân làm Dụng thần lúc, liền lấy khắc chế lục thân của ngũ hành hành vi Kỵ thần .

Ba , lục hào suy đoán tật bệnh hào Quan quỷ chỗ gặp lục thần định chứng bệnh

1 , Quan quỷ gặp thanh long giả là uống rượu tung ngọc vượt quá giới hạn , suy yếu bất lực chứng bệnh .

2 , Quan quỷ gặp chu tước giả là ngôn ngữ cuồng loạn , thân nhiệt diện đỏ chứng bệnh .

3 , Quan quỷ gặp câu trần giả là hệ tiêu hoá của tật bệnh .

4 , Quan quỷ gặp Đằng xà giả là đêm sinh quái mộng , tâm thần bất an chứng bệnh . Nếu Quan quỷ thuộc mộc khắc thế giả lại có treo cổ tự tử tượng .

5 , Quan quỷ gặp bạch hổ giả là tổn thương gân xương gảy , bị thương chứng bệnh; nữ tử là rong huyết , vết bầm máu chứng bệnh .

6 , Quan quỷ gặp huyền vũ giả là tung ngọc vượt quá giới hạn , âm hư , u buồn chờ chứng .

Bốn , lục hào suy đoán tật bệnh Quan quỷ tuần không hoặc không vong

1 , lục hào Quan quỷ không vong xem bệnh đại cát

2 , Quan quỷ là tai nạn , tật bệnh , Quan quỷ không vong tật bệnh rất nhanh khỏi hẳn .

3 , dự đoán tật bệnh , căn cứ được suy đoán của người không được như nhau , dụng thần cũng sẽ không như nhau , dụng thần thủ pháp , có thể tham khảo khảo thi dụng thần chương tiết . Dự đoán tối trọng yếu chính là bệnh nhân cát hung , tiếp theo mới là ứng kỳ , chứng bệnh cùng nguyên nhân bệnh vân vân. Bệnh lâu , gặp dụng thần không vong , dụng thần bị xung , chủ quẻ lục xung , lật lọng lục xung là hung . Lục hợp thì là cát . Trái ngược nhau , bệnh gần dụng thần không , động mà thay đổi không , đều là cát tượng , gặp nhau và hoà hợp với nhau , quẻ Lục hợp là không tốt . Bệnh gần một loại là ba tháng lấy bên trong, bệnh lâu một loại là ba tháng trở lên.

Năm, sáu hào suy đoán tật bệnh Quan quỷ đoán tật bệnh chi tiết phải giờ

( 1 ) lấy Quan quỷ chỗ gặp của ngũ hành phán định chứng bệnh

Quan quỷ gặp kim giả , là hệ hô hấp cùng phong thấp loại tật bệnh .

Quan quỷ gặp mộc giả , là gan mật phương diện của tật bệnh .

Quan quỷ là thủy giả , là thận công có thể đuổi kịp sinh sản bí nước tiểu hệ thống của tật bệnh .

Quan quỷ là hỏa giả , làm tâm mạch máu hệ thống tuần hoàn của tật bệnh .

Quan quỷ là thổ giả , là tính khí tiêu hóa phương diện của tật bệnh .

(2 ) lấy Quan quỷ ở của quẻ phán định chứng bệnh

Quan quỷ ở quẻ càn giả , là phần đầu của tật bệnh .

Quan quỷ ở quẻ đoái giả , là khoang miệng , cổ họng bộ phận vị của tật bệnh .

Quan quỷ ở quẻ ly giả , là tật ở mắt hoặc tâm huyết quản hệ thống của tật bệnh .

Quan quỷ ở quẻ chấn giả , là chân bộ phận hoặc gan mật phương diện của tật bệnh .

Quan quỷ ở quẻ tốn giả , là phần đùi của tật bệnh .

Quan quỷ ở quẻ khảm giả , là tai tật hoặc thận tật bệnh .

Quan quỷ ở quẻ cấn giả , là phần tay hoặc lá lách tật bệnh .

Quan quỷ ở quẻ khôn giả , là phần bụng dạ dày tật bệnh .

(3 ) lấy Quan quỷ chỗ gặp của lục thần phán định chứng bệnh

Quan quỷ gặp thanh long giả , là uống rượu chơi bời vượt quá giới hạn , suy yếu bất lực chứng bệnh .

Quan quỷ gặp chu tước giả , là ngôn ngữ cuồng loạn , thân nhiệt diện đỏ chứng bệnh .

Quan quỷ gặp câu trần giả , là hệ tiêu hoá của tật bệnh .

Quan quỷ gặp Đằng xà giả , là đêm sinh quái mộng , tâm thần bất an chứng bệnh . Nếu Quan quỷ thuộc mộc khắc thế giả lại có treo cổ tự tử tượng .

Quan quỷ gặp bạch hổ giả , là tổn thương gân xương gảy , bị thương chứng bệnh; nữ tử là rong huyết , vết bầm máu chứng bệnh .

Quan quỷ gặp huyền vũ giả , là chơi bời vượt quá giới hạn , âm hư , u buồn chờ chứng .

(4 ) lấy Quan quỷ chỗ hào vị phán định chứng bệnh

Quan quỷ tại sơ hào , là chân bộ phận tật bệnh .

Quan quỷ tại hào hai , là bắp chân tật bệnh .

Quan quỷ tại tam hào , là phần eo vị của tật bệnh .

Quan quỷ tại hào bốn , là bụng trên bộ phận vị của tật bệnh .

Quan quỷ tại hào năm , là lồng ngực bộ phận vị của tật bệnh , như Quan quỷ là Tuất thổ , chủ hô hấp tật bệnh .

Quan quỷ tại hào thượng , là phần đầu của tật bệnh .

(5 ) Quan quỷ không hiện lên quẻ , lấy phục dưới nào hào phía dưới đoán

Suy đoán tật bệnh giả , Quan quỷ không thể không có tung quẻ . Quan quỷ nếu không hiện lên quẻ , thì tật bệnh không tốt kiểm tra , khó mà chẩn đoán , đương nhiên cũng là khó mà chữa trị .

Quan quỷ nằm dưới hào Thế phía dưới, nhất định bệnh cũ phục phát sinh . Là bệnh gì? Dụng kể trên phán đoán chứng bệnh phương pháp tham gia đoán . Mức độ làm sao , có thể theo như Quan quỷ của vượng suy mà đoán ( dưới đây đồng này ) .

Quan quỷ phục dưới Thê tài phía dưới, nhất định ẩm thực mất thăng bằng mà gây nên bệnh .

Quan quỷ phục dưới tử tôn phía dưới, nhất định uống rượu , chơi bời vượt quá giới hạn , hoặc đông mặc qua ấm , hạ nằm qua mát , hoặc bổ dưỡng quá lượng chờ đưa đến tật bệnh .

Quan quỷ phục dưới phụ mẫu phía dưới, nhất định lao lực hao tổn tinh thần , hoặc quần áo lạnh ấm mất thời đưa đến tật bệnh .

Quan quỷ nằm tại huynh đệ phía dưới, nhất định đánh bạc bị tức giận , khẩu thiệt tranh chấp cùng chán ăn mà gây nên bệnh .

(6 ) lấy Quan quỷ tình hình trạng thái xem bệnh tình

Quan quỷ gặp nhật thần vượng tướng giả , là đột phát sinh của bệnh cấp tính .

Quan quỷ lâm Nguyệt kiến vượng tướng giả , là bệnh tình dài , đã có hơn tháng .

Quan quỷ hai lần giáp hào Thế giả , bệnh tình nhất định trọng , là điềm đại hung .

Quan quỷ nếu phát động tại bản cung giả , là phát bệnh ban đầu biết ngay chứng bệnh .

Quan quỷ nếu phát động tại tha cung , mà lại bản cung không quan quỷ giả , là sớm có ổ bệnh tiềm phục tại thân mà không biết hiểu , xuất hiện chứng tình hình đã minh xuất hiện phương mới biết cảm giác.

Quan quỷ hóa vào thần , hóa trường sinh giả , là bệnh tình dần dần gia tăng trọng; hóa thoái , hóa không , hóa phá , hóa tuyệt , hóa hồi đầu khắc , là bệnh tình dần dần giảm bớt .

Quan quỷ là hưu tù tử tuyệt giả , nó bệnh tình nhất định nhẹ; nếu gặp nhật thần hoặc hào động sinh phù , thì nó bệnh nhất định lại gia tăng trọng; Quan quỷ được Thê tài sinh giả , nhất định bởi vì tham uống , tham ăn hoặc tham luyến làm tình mà dẫn đến bệnh tình gia tăng trọng .

Quan quỷ phát động giả , đều là bệnh tình nghiêm trọng hiện ra; nếu được nhật thần hoặc hào động xung của , gọi là tách ra , chính là tuy nhiên bệnh tình nghiêm trọng , nhưng nhất định có thể có cứu , không bị chết; nếu Quan quỷ phát động , không ngày nào thần hoặc hào động xung của , lại được nhật thần hoặc hào động hợp trú hoặc khắc chế , cũng là hữu kinh vô hiểm , bệnh tình có chữa hiện ra .

(7 ) Quan quỷ phát động xung khắc chư hào có thể phát hiện chứng bệnh ( cũng nên tổng hợp phán đoán )

Quan quỷ xung khắc sơ hào giả , là chân bộ phận có tổn thương bệnh .

Quan quỷ xung khắc hào hai giả , là bắp chân có tật .

Quan quỷ xung khắc tam hào giả , là phần eo cùng dưới bụng có tật .

Quan quỷ xung khắc hào bốn giả , là bụng trên bộ phận vị có tật .

Quan quỷ xung khắc hào năm giả , là lồng ngực bộ phận vị có tật .

Quan quỷ xung khắc hào thượng giả , là phần đầu có tật .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p