Chia sẻ

{ Bắt đầu]Ôm tuyết trai thủ phát sinh: giản minh dịch học lịch sử cùng trung hoa văn minh sử đại cương ( đồ văn )

Ôm tuyết trai đọc dịch bút ghi chép 2 0 23- 0 5- 15 Tuyên bố tại Thượng Hải

Trung hoa văn minh của trọng tâm cũng thế.

Dịch học lịch sử phát triển , chính là trung hoa văn minh sử .

Dịch học lịch sử có thể chia bốn cái giai đoạn , phân khác lấy phục hy tiên thiên đồ , tượng hùng văn minh , liên sơn dịch quẻ khí đồ cùng 《 chu dịch 》 cái này bốn giả của sinh thời gian sinh làm tiêu chí làm tình kiện .

Giai đoạn thứ nhất: tiên thiên dịch học giai đoạn ( cách nay ước một vạn năm đến 8 0 0 0 năm )

Sớm nhất của người loại văn minh bắt đầu tại trung quốc đông bộ duyên hải .

Dịch học cũng là từ đây khởi nguyên .

Giai đoạn này của dịch học là truyền thuyết trúng phục kích hi sáng tạo của tiên thiên đồ làm tiêu chí , 64 quẻ đã sinh sinh , theo như căn cứ tiên thiên đồ quẻ tự sắp xếp . Lúc này còn không văn tự , chỉ có quẻ tượng .


Trở lên Sơn văn hóa gốm màu hộp bên trên của sáu bức tranh quẻ tượng làm tiêu chí , kiểm chứng minh trung hoa văn minh tại sau cùng thiếu cách nay chín ngàn năm trước liền đã ra đời phục hy tiên thiên đồ , hạn mức cao nhất không được minh .

Tiên thiên đồ là từ đối nhật nguyệt vận hành quan trắc trúng được xuất , là xuất phát từ cổ nhân nông nghiệp sinh sinh ra tự nhiên nhu cầu . Vạn năm trước thượng sơn văn hóa thể xuất hiện chính là nhân loại sớm nhất phát đạt nhất của hạt lúa viết văn hóa cùng nền văn hoá gốm màu .

Ở giai đoạn này , cổ nhân cần phải đã phát hiện nhật nguyệt vận hành đều có cố định con đường , mà mà lại đầu này thiên đạo vừa lúc là từ từ đông cung thanh long kia hỏa hồng chói mắt tâm túc bên cạnh trải qua .

Vì vậy tại sinh sinh tiên thiên đồ ( âm dương thái cực đồ ) của đồng thời , cổ nhân vậy sinh ra đối đông cung thanh long của sùng bái .

Cách nay 8 0 0 0 năm trước tra biển di chỉ hình rồng đống , chính là cổ nhân làm Thổ Long cầu mưa của sớm nhất chứng cứ .

Phòng ở lại bản danh làm lửa, cùng đông cung thanh long phòng ở lại hợp gọi là đại hỏa .Nên cùng người loại sớm nhất dụng lửa ghi nhớ có quan hệ .

Hoa hạ dịch học văn minh sinh sinh tại trung quốc đông bộ duyên hải , khả năng cùng người tiền sử loại của di chuyển có quan hệ . Trung quốc đông bộ 2 0 0 vạn năm qua sinh hoạt tại bùn khúc sông một vùng của người loại , cùng mấy vạn năm trước xuôi theo đông bộ đường ven biển bắc bên trên xuất phi châu của người loại gặp gỡ , sáng lập vậy kỳ tích như thế này .

Bùn khúc sông 2 0 0 đã qua vạn năm từ xưa đến nay đều có người loại cuộc sống chứng cứ , từ khăng khít đoán .

Giai đoạn thứ hai , con số quẻ giai đoạn ( cách nay 8 0 0 0 năm ----45 0 0 năm )

Cùng với nông nghiệp cùng thiên văn học của phát triển , con số cùng chữ viết bắt đầu xuất hiện . Phục hy tiên thiên đồ vậy từ trừu tượng của âm dương quẻ bức tranh chuyển đã biến thành con số quẻ .

Cách nay 8 0 0 0 năm trước vượt hồ càu văn hóa khắc vào xương chế tính trù bên trên của quẻ tượng , biểu hiện minh con số quẻ đã chính thức xuất hiện , thiên văn quan trắc vậy tiến vào con số thời thay mặt ---- tính trù , là lịch pháp chế tác của cơ bản công cụ .

Cách nay 8 0 0 0 năm trước giả hồ văn hóa đã xuất hiện văn tự , thuộc về tây nam địa khu vẫn tại sử dụng của cổ Di văn .

Cách nay 7 0 0 0 năm song đôn di chỉ văn hóa giống nhau xuất hiện văn tự , giống nhau cũng là cổ Di văn .

Cách nay 7 0 0 0 năm cao miếu văn hóa giống nhau xuất hiện văn tự , thuộc về di tộc khu quần cư vẫn tại sử dụng của dân tộc thuỷ thủy sách văn tự .

Cách nay 7 0 0 0 năm trở lên của rừng liễu suối văn hóa gốm bàn , giống nhau chứng minh thực tế con số quẻ đã xuất hiện .

Cách nay 45 0 0 đến 6 0 0 0 năm nền văn hoá đại vấn khẩu con hoãng răng khí bên trên của quẻ tượng chứng minh thực tế , con số quẻ phát minh đồng thời , ký hiệu quẻ vậy liên tục đều tại .

Giai đoạn này , trung hoa văn minh đã minh xác tiến vào văn tự thời thay mặt , đồng thời bắt đầu không ngừng hướng tây khuếch trương .

Cùng với bùi lý cương vị văn hóa phương tây vào , tại cam túc đại địa vịnh một vùng gặp một giống nhau tại số vạn năm trước liền sinh hoạt ở nơi này của viễn cổ nhân loại .

Đại địa vịnh văn hóa từ đây sinh sinh , thời gian ước chừng tại 79 0 0 năm trước .

Theo về sau, lấy huy hoàng của gốm màu là đánh dấu ghi chép của văn hoá ngưỡng thiều sinh sinh .

Cách nay ước chừng một vạn năm trước , tại đây đã có một cái gốm màu con đường đem trung quốc đông bộ cùng tây á liên hệ tới . Văn hoá ngưỡng thiều của đáy nhọn bình cùng cất rượu kỹ thuật rất đã sớm tiến vào lưỡng hà lưu vực ,

Tám ngàn năm trước , dịch học ký hiệu chữ vạn phù cùng giả hồ văn hóa của văn tự , rất khả năng cũng là đi đầu này gốm màu con đường tiến vào lưỡng hà lưu vực .

Tiên thiên đồ của phiên bản đơn giản hóa thái cực đồ vậy từ ngửa thiều một đường hướng tây , tại ước chừng 7 0 0 0 năm trước giai đoạn này , cùng với ngửa thiều gốm màu truyền đến hôm nay Ô Khắc Lan .

Ở giai đoạn này , trung quốc đông bộ chờ mà tuy nhiên đã bước vào con số quẻ thời thay mặt , nhưng mà vậy vẫn vẫn giữ gìn giữ lấy nguyên thủy tiên thiên đồ của đồ án .

So với như nền văn hoá đại vấn khẩu của ngà voi lược thái cực đồ .

So với như khuất gia lĩnh văn hóa gốm phưởng vòng bên trên của thái cực đồ .

Tại cách nay ước chừng năm, sáu ngàn năm trước bắt đầu , cam túc cùng thanh biển một vùng phát sinh vậy một món ảnh hưởng tới nhân loại văn minh tiến trình của sự kiện trọng đại .
Nắm giữ phục hy tiên thiên dịch học cùng liên sơn dịch học của một chi hoa hạ văn minh , bắt đầu dọc theo thanh tàng cao nguyên đông bộ nam dưới, tạo thành hiện tại của tạng tộc , di tộc , dân tộc thuỷ , dân tộc Na-xi .
Ở chỗ này của di tộc người ở bên trong, vẫn giữ gìn giữ lấy phục hy tiên thiên dịch học cùng cổ lão của Di văn .
Ở chỗ này của dân tộc thuỷ người ở bên trong, vẫn giữ gìn giữ lấy hoàn chỉnh cổ lão thủy sách liên sơn dịch , thuyết minh sau cùng muộn tại năm ngàn năm trước đã ra đời liên sơn dịch .
​ Liên Sơn thị lại được gọi là thần nông họ , sở dĩ chúng ta có thể đem cái này một chi dân tộc thuỷ dịch học gọi là liên sơn dịch học .
Liên sơn dịch của căn bản là hậu thiên bát quái , nó khởi nguyên thời gian không rõ , có khả năng cùng phục hy tiên thiên bát quái như nhau cổ lão , cùng thượng cổ thời thay mặt của nông nghiệp lịch pháp có quan hệ , có thể là thần nông họ sáng tạo .
Diêu tín 《 dịch chú 》 nói: "Liên Sơn thị được hà đồ , hạ nhân bởi vì của nói liên sơn" ( cái này Liên Sơn thị , chính là thần nông họ . )
Hơn năm ngàn năm trước , phục hy tiên thiên dịch học cùng thần nông liên sơn dịch học văn minh đồng thời từ cam túc một vùng xuôi theo thanh tàng cao nguyên đông bộ nam dưới, đồng thời từ thanh tàng cao nguyên đoạn đường nam bộ hướng tây , đi tới tây tạng a lí địa khu , thành lập vậy huy hoàng không gì so sánh được của tượng hùng văn minh !
Tượng hùng văn minh của người sáng lập bỗng nhiên ba tân tha di ốc , không hề nghi ngờ cùng dân tộc Na-xi của đông ba có lấy sâu sắc nguồn gốc .

Trước mắt của đông ba văn , cùng thủy sách , Di văn chờ như nhau , cũng là phục hy tiên thiên dịch thời thay mặt khởi nguyên từ trung quốc đông bộ của văn tự .
Tượng hùng văn minh của văn tự ôn hoà học , không hề nghi ngờ cũng là khởi nguyên từ trung quốc đông bộ , qua cam túc cùng thanh biển một vùng nam dưới sau phương tây truyền .
Đầu này từ tây tạng a lí tiến vào ấn độ dòng sông khu vực của thông lộ cần phải ở đây lúc trước thật lâu liền liên tục tồn tại .
Đầu này bây giờ hiếm ai biết con đường, tại hơn năm ngàn năm trước nghênh đón nhân loại văn minh mạnh nhất trong lịch sử thái độ của một ba văn hóa chuyển vận .
Phía tây giấu a lí của tượng hùng văn minh làm trung tâm , hoa hạ dịch học văn minh bắt đầu cường thế hướng tây truyền bá , tiến vào ấn độ dòng sông khu vực , mang đến văn tự đồng thời sinh ra cáp lạp khăn văn minh.
Tượng hùng văn chữ tiếp tục hướng phương tây truyền bá , tại hơn năm ngàn năm trước tiến vào lưỡng hà lưu vực .
Văn tự bắt đầu ở lưỡng hà lưu vực sản sinh .
Lưỡng hà lưu vực của văn tự hình chêm , chính là tượng hùng văn chữ !
Về sau tượng hùng văn chữ diễn biến thành của phạn văn cùng tạng văn , vẫn cùng văn tự hình chêm duy trì lấy độ cao tương tự ngoại hình .
Tượng hùng văn chữ tiếp tục hướng phương tây truyền bá , tiến vào cổ ai cập .
Cổ ai cập của chữ tượng hình , thực tế bên trên chính là dân tộc Na-xi đông ba văn của chắt trai .

Tượng hùng văn minh không chỉ có giữ gìn giữ lấy hoa hạ văn minh sáng tạo lúc đầu văn tự , càng quan trọng hơn là hoàn chỉnh mà bảo lưu lại hoa hạ dịch học văn minh của nội dung trung tâm: tâm học .

Lòng này học văn minh của tiêu chí có thể năng lượng chính là chữ vạn phù , được tượng hùng văn minh của bản giáo gọi là "Ung trọng" .

Ung trọng , chính là trung dung !

Trung dung tâm học , là ung trọng bản giáo của trọng tâm giáo nghĩa , cũng là về sau phật giáo phát triển căn nguyên .

Khởi nguyên từ phục hy tiên thiên dịch tâm học , tại tống thay mặt được thiệu ung truyền thừa xuống đều lần nữa phát dương quang đại .

Giai đoạn thứ 3 , liên sơn dịch giai đoạn ( cách nay 45 0 0 năm đến cách nay 25 0 0 năm )

Cách nay 45 0 0 năm trước , cổ nhân đang đối với đông cung thanh long của thời gian dài quan sát trong đã nắm giữ chính xác của lịch pháp số liệu , chế định thế giới văn minh sử bên trên sớm nhất chính xác nhất của bốn phân lịch pháp .

Bộ này lịch pháp ghi lại ở 《 nghiêu điển 》 ở bên trong, đem một cái năm nhuận chiều dài định là 36 6 ngày .

Nương theo bộ này lịch pháp chính là liên sơn dịch quẻ khí đồ của sinh sinh .

45 0 0 năm trước nghiêu đế thời thay mặt của thiên văn quan hi hòa , đem phục hy tiên thiên hình trên của 64 quẻ theo như căn cứ thực tế thiên tượng một lần nữa sắp xếp , đem đông cung thanh long của phòng ở lại hành vi lịch pháp của dạy thời tiêu chuẩn tinh , chế tác thành được gọi là "Liên sơn" của quẻ khí đồ .

45 0 0 năm liên sơn dịch quẻ khí đồ ( lưới bạn bè "Quấn luận văn hóa" chế tác )

Cùng này tấm liên sơn dịch quẻ khí đồ dựng phối hợp sử dụng đấy, chính là hậu thế lưu truyền của 《 hạ nhỏ chính 》 !

Nó bản danh kêu là 《 hạ thời 》 ! Bản chất bên trên chính là một bộ thời dạy bảo nguyệt lệnh ! Khổng Tử từng tại đại vũ hậu duệ của kỷ nước nhận được bộ này 《 hạ thời 》 , đồng thời cũng đã nhận được liên sơn dịch quẻ khí đồ , vì vậy "Già tốt dịch" .

Liên sơn dịch quẻ khí đồ cùng 《 hạ nhỏ chính 》 kiểm chứng minh , 45 0 0 năm trước , trung hoa văn minh đã đem "Lấy thời là dạy bảo ", "Xem đạo trời , cầm thiên của hành" viết lên trong văn tự , vẽ ở quẻ tượng ở bên trong, trở thành "Chữa tượng chi pháp" cùng trị quốc của chánh lệnh , làm vì thiên tử thi chính của tổng cương !

Liên sơn dịch quẻ khí đồ bộ này thành văn của lịch pháp cùng nguyệt lệnh bên trên, đem đông chí của quẻ mệnh danh là "Trong ", nguyên do nghiêu đế thiền khiến cho thuấn của thời gian , khuyên bảo anh ấy "Thiên của liệt kê từng cái tại ngươi cung , cho phép cầm trong đó" .

Chính là phải tuân hành liên sơn dịch quẻ khí hình trên của nguyệt lệnh thời dạy bảo .

Về sau đại vũ khai sáng hạ triều, chuyện thứ nhất chính là "Ban 《 hạ thời 》 tại bang quốc ", đem liên sơn dịch quẻ khí đồ nguyệt lệnh tuyên bố cả nước !

Thương nhân thuỷ tổ át bá chủ tự đại hỏa , trả giá lớn hỏa chính là liên sơn dịch quẻ khí hình trên của tiêu chuẩn tinh , đại hỏa phòng ở lại !

Chu nhân thay thế địa vị thương nhân , nhưng mà giống nhau đem thanh long phòng ở lại đại hỏa xem là chính mình tiên tổ sau tắc chi tinh .

Chu công chế tác của 《 chu lễ 》 , vẫn quy định vậy hàng năm tháng giêng thời thì phải "Treo chữa tượng chi pháp tại tượng ngụy "

Chu lễ nói: Thái tể lấy tháng giêng của cát , treo chữa tượng chi pháp tại tượng ngụy , khiến vạn dân xem chữa tượng . Trịnh huyền nói: cát , mồng một vậy . Tượng ngụy , khuyết vậy .

Vậy treo ở tượng ngụy bên trên của "Chữa tượng chi pháp ", ghi chép chính là hạ buôn bán đến nay trải qua thay mặt tiên vương đều tại tuân theo của "Cũ chương ", cũng chính là liên sơn dịch quẻ khí đồ !

Chu công tại đây bức quẻ khí đồ của căn bản bên trên, biên soạn 《 dịch tượng 》 , 《 thời dạy bảo 》 cùng 《 nguyệt lệnh 》 , sau lưỡng giả vẫn có thể tại 《 dật tuần sách 》 trông được đến .

Còn như chu công viết của 《 dịch tượng 》 , được Khổng Tử của cháu ruột tử tư cải biên thành hôm nay dịch truyền 《 đại tượng 》 !

Chu công viết của 《 nguyệt lệnh 》 , vậy chăn mền nghĩ sửa thành 《 lễ ghi chép . Nguyệt lệnh 》 !

Giai đoạn thứ tư: 《 chu dịch 》 sinh sinh ( cách nay ước 25 0 0 năm đến nay )

《 chu dịch 》 , là dịch học lịch sử phát triển bên trên đỉnh phong nhất huy hoàng nhất của cuối cùng kết chi tác .

Bộ này kinh điển , là tại thời kỳ chiến quốc của tử tư trên tay hoàn thành . Lượng lớn vô số chứng cứ tại bản số loạt văn chương đã chỉ ra , này không thừa thuật .

Anh ấy không phải chiến đấu một mình .

45 0 0 năm trước nghiêu đế thời thay mặt xác lập của liên sơn dịch nguyệt lệnh , là tử tư biên soạn 《 chu dịch 》 quẻ hào từ của căn cứ .

Phục hy họ , thần nông họ , bỗng nhiên ba tân tha di ốc , nghiêu , thuấn , văn vương cùng chu công chỗ đại lực hoằng Dương của liên sơn dịch "Trung phu" tinh thần , khiến cho tử tư xác lập 《 chu dịch 》 trọng tâm tư tưởng .

Khổng Tử cuối đời chăm chỉ không ngừng nghiên cứu liên sơn dịch quẻ khí đồ nguyệt lệnh , tiến tới tạo thành "Tính cùng thiên đạo" của thiên nhân hợp nhất tư tưởng , càng dễ như vậy khiến cho tử tư từ nhỏ mưa dầm thấm đất , cuối cùng kết hợp 《 thơ kinh » bên trong của thơ học truyền thống , viết ra 《 chu dịch 》 , 《 trung dung 》 , 《 luận ngữ 》 chờ một nhóm lớn ảnh hưởng tới trung hoa văn minh 25 0 0 năm kinh điển .

Còn như phương tây phương , nơi đó mọi thứ ngôn ngữ bao gồm văn tự cùng văn hóa , cũng là hoa hạ dịch học văn minh cường thế chuyển vận của kết quả .

Nhân loại văn minh sử , giới thiệu xong xuôi .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>