Chia sẻ

{ Bắt đầu]Ba tấm bất đồng của 64 quẻ phương viên (tròn) đồ , vẫn còn thái cực xoay tròn bát quái không được chuyển đồ

Bình dân dịch kinh quán 2 0 24- 0 3- 25 Tuyên bố tại giang tô

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm
  Vui mừng cái văn của người vậy vui mừng Càng thêm
  Lôi cuốn đọc Thay một thay

  p