Chia sẻ

Trung quốc lục hào đồng minh nhập môn tài liệu giảng dạy

Mộc hỏa của luyến 2 0 16- 0 8-24

Trung quốc lục hào đồng minh nhập môn tài liệu giảng dạy (1) bói học thông khảo thi ( tạm định )

Giới thiệu quẻ Lục hào nguồn gốc —— —— —— —— tham gia căn cứ nguyên dịch 《 ẩn dịch 》 của văn chương .

( 2 ) kiến thức căn bản .

1, âm dương học thuyết . (A nhiềuCó trách nhiệm ) —— —— —— —— tham gia căn cứ 《 suy xét trong chữa bệnh 》 của liên quan luận thuật .

2, ngũ hành học thuyết .(Hồng hồ có trách nhiệm )

3, thiên can địa chi . ( nhà Có trách nhiệm )

4, dịch quái kiến thức(Vạn vật loại tượng). ( nhà Có trách nhiệm ) —— ---- (2,3,4, ) tham gia căn cứ liêu mặc hương của 《 chu dịch dự đoán toàn thư thông phân giải 》 của liên quan luận thuật . 5. Lục thú . ( khắc rồng có trách nhiệm )

( 3) bắt đầu quẻ pháp cùng gieo quẻ pháp . ( rõ ràng táo vương Có trách nhiệm )

( 4 ) giải quẻ pháp .

1, giải từ . ( động của từ sinh có trách nhiệm )

2, chuyên dụng từ ngữ luận thuật ( động của từ sinh có trách nhiệm )---------------(1.2. ) tham gia căn cứ trương tiểu vũ của 《 chu dịch bói pháp thông phân giải 》 của thiên chương . 3, lục hào dự đoán cơ bản nguyên lý ( lục hào cao thủ có trách nhiệm )

( dụng thần cùng với sinh khắc xung hợp . )-------------------Tham gia căn cứ liêu mặc hương của 《 chu dịch dự đoán toàn thư thông phân giải 》 của liên quan luận thuật . 4, đoán quẻ trình tự ( bao gồm hào của bốn cái tầng thứ; quẻ hào vượng suy yếu nguồn gốc; hào vị dụng pháp . ) . ( viêm hoàng đạo có trách nhiệm ) (5) tường giải thích ( sinh . Khắc . Xung . Hợp . Không . Mộ . ) sáu cái chữ ( chư cát đông phương có trách nhiệm )---------Tham gia căn cứ khúc vĩ 《 lục hào tường thật 》 bên trong của văn chương .

Thứ hai đại bộ phận phân . ( phân loại dự đoán kỹ pháp cùng với thực chiến quẻ Ví dụ ) biên soạn nhân viên .

1. Công việc , học nghiệp .

Mời hồng hồ moderator dẫn đầu , nhà moderator phối hợp , tổ chức công việc học nghiệp bản khu của toàn bộ thể moderator , cùng đồng biên soạn cái dự đoán bản khu của kỹ pháp cùng với thực chiến quẻ Ví dụ . 2. Yêu đương , hôn nhân .

MờiTử m onliu 1Moderator dẫn đầu , lục hào cao thủ,Dịch linh moderator phối hợp , tổ chức yêu đương hôn nhân bản khu của toàn bộ thể moderator , cùng đồng biên soạn cái dự đoán bản khu của kỹ pháp cùngKỳ thực chiến đấu quẻ Ví dụ .

3. Đầu tư , cầu tài .

Mời thuần dương chân nhân moderator dẫn đầu , mười phát sinh chín trong moderator phối hợp , tổ chức tài vận bản khu của toàn bộ thể moderator , cùng đồng biên soạn cái dự đoán bản khu của kỹ pháp cùng với thực chiến quẻVí dụ .

4. Tật bệnh , phong thuỷ .

Mời suối moderator dẫn đầu , nhàn vân cô hạc moderator phối hợp , tổ chức tật bệnh phong thuỷ bản khu của toàn bộ thể moderator , cùng đồng biên soạn cái dự đoán bản khu của kỹ pháp cùng với thực chiến quẻ Ví dụ . 5. Vật bị mất , lạc đường . Ý đồ đến .

Mời khắc long bản chủ dẫn đầu , tố tâm cư sĩ moderator phối hợp , tổ chức lý thú hạng mục phụ bản khu của toàn bộ thể moderator , cùng đồng biên soạn cái dự đoán bản khu của kỹ pháp cùng với thực chiến quẻVí dụ .

1

1 hoặc 132 trang

(1) bói học thông khảo thi

Đường tại hộc , giang nam khúc ,:

Chẵn hướng bờ sông lấy bạch thục , vẫn theo nữ nhân bạn tái sông thần . Mọi người không dám phân minh nói , ám ném tiền tài bốc xa người .

Đóng giáp bói pháp , lại gọi là hỏa châu Lâm pháp , tại dân gian vậy gọi là lục hào quẻ pháp cùng văn vương khóa tiền tài bốc pháp là kế chu dịch sau đó tại nước ta ảnh hưởng lớn nhất một loạiDự đoán bói pháp , nó dự đoán phạm vi rộng , dự đoán hạng mục của tinh tế , cũng ở nước ta cổ đại thuật số thủ vị .

Tống , minh , xong rất học nhiều giả cũng cho rằng , hỏa châu Lâm pháp bắt nguồn từ tây hán kinh phòng thị , vậy chính là lý quân minh của kinh phòng dịch học . Như triều đại nam tống trương hành thành cho rằng:Hỏa châu Lâm tác dụng , tổ vu kinh phòng . Chu hi nói: đóng giáp chính là hán tiêu duyên thọ , kinh phòng chi học . Mà tứ khố toàn thư tử bộ cũng tại kinh phòng dịch truyền bài tựa trong nhắc tới: nóLấy bát quái phân tám cung , mỗi cung nhất thuần quẻ thống bảy lật lọng , mà chú nó thế ứng , phi phục , du hồn , tiến thoái , du lịch quy hồn chư liệt . Quyển hạ thủ luận thánh nhân làm dịch bói lá thiBố trí quẻ; thứ luận đóng giáp pháp; thứ luận hai mươi bốn khí hậu phối hợp quẻ , cùng phu thiên địa nhân quỷ Bốn dịch , phụ mẫu huynh đệ Thê tài Quan quỷ chờ hào; long đức hình hổ thiên quan mà quan cùngNgũ hành sinh tử chỗ ngụ tương tự . Đóng về sau tiền bốc chi pháp thực xuất Tại đây. Nguyên nhân hạng yên thế gọi là: lấy kinh dịch khảo thi của , thế truyền lại hỏa châu Lâm tức nó di pháp , nó lấy ba tiềnNém của , lưỡng thuộc lòng một mặt là tháo dỡ , hai mặt một thuộc lòng là chỉ , đều trực tiếp là giao , đều thuộc lòng là trọng , đem lý số tượng xem chặc chẽ kết hợp .

Kinh phòng họ gốc lý , chữ quân minh , đông quận bỗng nhiên khâu người , bởi vì yêu thích thổi âm luật , tự định kinh họ , từng bất luận cái gì ngụy quận thái thú , về sau Được hoạn quan thạch hiển làm hại .Tây hán mạnh thích cùng kinh phòng dịch của đặc biệt điểm, đem quẻ hào hợp với nguyệt nhật tinh thần (sao) , đem chu dịch cùng âm dương tăng giảm chặc chẽ của Kết hợp lại , đồng thời mạnh mức độ thiên địa nhân tam tài một thểChi luận . Người đang vũ trụ ở giữa , nhật nguyệt vận hành cùng người sự tình có lấy quan hệ mật thiết ."Âm Dương vận ngược lại có không tượng , phối hợp con người hầu như sự tình bát quái , ngửa xem cúi xem xét quan tâm ,Người có ẩn hiển tai họa tường" ( kinh dịch ) . Âm dương tăng giảm , thiên thể Vận hành là vũ trụ tự nhiên khách quan thế thân , là không được có thể cải biến được , thuận theo giả hài hòa , nghịch nó giả bộiLoạn . Kinh phòng thị thượng thừa đạo của tam tài cùng trời người hợp nhất mà nói , đem Âm Dương Ngũ Hành , Nhật Nguyệt Tinh thần đặt vào đến quẻ Ở bên trong, dụng toán học tích tính toán hình thức suy đoán tai họa tường ,Cái này vừa xong Chỉnh dịch học hệ thống thực hiện chu dịch dự đoán xem bói thực dụng hóa . Nhưng mà kinh phòng dịch tuyệt đại bộ phận phân cũng kỷ thất truyền . Lưu truyền xuống , chỉ Có 3 quyển《 kinh phòng dịch truyện » . Chí thanh sớm thời đem nó sắp xếp tứ khố ở bên trong , nó di pháp chính là lưu truyền tại dân gian của hỏa châu Lâm pháp .

Từ khi kinh phòng dịch học tại tây hán xuất hiện sau đó , mấy ngàn năm qua lưu truyền không giảm , trải qua thay mặt đều có học giả đối với thuật này tiến hành nghiên cứu , sung mãn thực , tu chánh , tăng cao ,Nó sáng tác tầng tầng lớp lớp . Như tấn thay mặt của 《 động Lâm 》 , đường tống thời của 《 hỏa châu Lâm 》 , minh thay mặt thời của 《 đoạn dịch thiên cơ 》 , 《 bốc bói nguyên quy 》 , 《 Dịch Lâm Bổ Di 》 ,《 Dịch Mạo 》 , 《 Bặc Thệ Toàn Thư 》 , cùng trước xong 《 Dịch Ẩn 》 , càn , gia sau đó của 《 tăng san bốc dịch 》 cùng 《 Bốc Phệ Chính Tông 》 .

Trở lên bói sách mặc dù cũng bắt nguồn từ tây hán kinh phòng thị , cùng thuộc hỏa châu Lâm pháp của phạm vi , nhưng nó mỗi bên sớm thay mặt của bói pháp phong cách cũng không tướng đồng , Nó bói đoán phong cách chủ yếuCó thể phân là ba cái thời kì . Xuất hiện nhất nhất giới thiệu như sau .

Thứ nhất thời kì , chính là lưu truyền tại tây hán sau đó , dụng tức là 《 kinh phòng dịch truyện » chỉ ra của của dự đoán chi pháp . Nó đem Âm Dương Ngũ Hành Nhật Nguyệt Tinh thần đặt vàoQuẻ ở bên trong, dụng toán học tích tính toán hình thức suy đoán tai họa tường . Nó dịch học hệ thống cùng đóng Âm Dương Ngũ Hành , can chi , quẻ biến , Thế ứng , lục thân , tinh tú , tiết khí , ngũ tinh ,Xây chờ , Tiêu tức , phi phục , tích tính tại trong đó , thiên địa nhân tam tài hợp nhất , là lúc này Đệ nhất pháp .

Thứ hai thời kì , chính là lưu truyền tại tấn thay mặt đến trước rõ ràng ở giữa , nó sử dụng chính là 《 hỏa châu Lâm 》 chỉ ra của suy đoán phương pháp . Nó tác phẩm tiêu biểu là tấn thay mặt của 《 độngLâm 》 , đường tống của 《 hỏa châu Lâm 》 , minh thay mặt của 《 Dịch Lâm Bổ Di 》 , 《 Dịch Mạo 》 , 《 đoạn dịch thiên cơ 》 , Trước xong 《 Dịch Ẩn 》 .

Thứ ba thời kì , chính là lưu truyền tại rõ ràng thay mặt càn gia sau đó , cho tới hôm nay , chúng ta lục hào học giả đều là dụng của loại này suy đoán phương pháp . Nó sớm nhất đại biểuLàm chính là rõ ràng thay mặt càn gia sau đó xuất hiện 《 tăng san bốc dịch 》 , 《 Bốc Phệ Chính Tông 》 hai sách . Mà xuất hiện thay mặt học giả chỗ lấy mà nói , càng dễ như vậy tầng tầng lớp lớp .

Xuất hiện thay mặt học giả thêm cho là hiện nay lưu hành lục hào bói pháp chính là cùng cổ điển hỏa châu Lâm pháp , kỳ thực nếu không . Cổ điển hỏa châu Lâm bói đoán Khác biệt với hiện tại lưu hànhCủa lục hào bói pháp của đặc biệt giờ chính là: lưỡng giả của lấy dụng thần cùng suy đoán phương pháp đều có không đồng . Như 《 hỏa châu Lâm 》 nhất thư mở thiên của lục thân căn nguyên tiết trong tức nói:Quẻ định căn nguyên , lục thân làm chủ; hào cứu bàng thông , ngũ hành mà lấy . Ý nghĩa tức là: căn nguyên giả , chính là tám cung của chủ quẻ vậy . Mà vốn có lục thân bàng thông giả , lục hàoCủa phi tượng vậy. Mà lên dưới tướng nhân . Ngũ hành giả , kim mộc thủy hỏa thổ vậy . Mà định ra bốn thời lục thân giả , sáu cung vậy . Lục hào , phụ , tử , huynh đệ , Thê tài , quanQuỷ . Định một cung quản bát quái , bảy quẻ đều từ một cung xuất . Bàng thông giả , trên dưới cung phi tượng lục hào vậy . Đóng bản cung tại dưới là nằm của lục thân , bàng cung tại bên trên là phi củaLục hào , như lục nhâm có thiên bàn , địa bàn vậy . Đầu tiên xem lục thân phía dưới, sau đoán lục thân của bên trên, chỗ nhân được nào hào , mà phân biệt cát hung tồn vong vậy .

Trở lên nói tới quá mức là tường tận , quẻ định tám cung , bản cung làm chủ , chính là căn nguyên , bởi vậy bản cung mà diễn sinh diễn biến ra cái khác bảy quẻ , cái khác bảy quẻ phía dưới vậyMỗi bên nằm bản cung của lục thân hào , nguyên nhân nó lấy dụng thần dụng bản cung , đoán cát hung vậy dụng bản cung , cái này giờ cùng xuất hiện thay mặt lục hào bói pháp chỉ dùng chủ quẻ lục thân mỗi bên hào lộ vẻ bất đồng .Mà 《 kinh họ dịch truyện » diệc vân: "Âm dương biến hóa thường thường ở vào ẩn hiển , có hay không , qua lại chờ tình hình trạng thái . Cho thấy giả là phi ẩn tàng giả là nằm; có giả là phi khôngGiả là nằm; đến giả là phi hướng về giả là nằm ." Lời này chính là cổ điển hỏa châu Lâm pháp của 《 lục thân căn nguyên nói 》 của nguồn gốc chỗ .

Lấy ba cái bói pháp thời kỳ bói đoán phong cách để xem

Một , lúc đầu bói đoán thời kì ( 《 kinh phòng dịch truyện » dự đoán hệ thống )

Kinh họ dịch học tuy nhiên bộ phận phân thư tịch đã di thất , nhưng từ kinh họ của bộ phận phân di lưu lại đó có thể thấy được nó bói đoán của phong cách .

Kinh họ tại thứ nhất phong ấn tấu chương trong đề xuất: "Tân dậu đến nay , trùm khí suy đi , thái dương tinh minh , thần duy nhất vui vẻ , cho là bệ dưới có định ra vậy . Như thế thiếu âm lần lựcMà nhân Tiêu tức , thần nghi bệ dưới mặc dù hành đạo này , còn không được như ý , thần thiết điệu sợ ."."." Chính là tân tị , trùm khí phục nhân quẻ , thái dương xâm sắc , này thượng đại phu lý dương

2

2 hoặc 132 trang

Mà lên ý nghi vậy . Kỷ mão canh thìn ở giữa , tất có muốn ngăn cách thần khiến không được nhân Truyền tấu sự tình giả ." ( 《 hán thư 》 kinh phòng truyền )

Tại thứ ba phong ấn tấu chương ở bên trong, kinh phòng lại đề xuất: "Chính là bính tuất mưa nhỏ , đinh hợi trùm khí đi , như thế thiếu âm hợp lực mà nhân Tiêu tức .", , mậu tý ích quá mức , đến nămMười phần , trùm khí phục khởi , này bệ dưới muốn chính Tiêu tức , tạp quẻ chi giác hợp lực mà tranh giành , Tiêu tức khí độ không sao...nổi , mạnh Yếu an nguy cơ hội không thể không có xem xét . Kỷ sửu đêm có vẫnGió, tận tân mão , thái dương phục xâm sắc . Đến quý tị , nhật nguyệt tướng mỏng , này tà âm đồng lực Mà thái dương là nghi vậy . Thần trước bạch chín năm không thay đổi , tất có tinh vong của khác .Thần nguyện xuất bất luận cái gì lương thử khảo công , thần được ở bên trong, tinh vong của khác có thể Đi .".", bệ dưới không được làm trái nó nói mà sau đó nghe của , này chính là trùm khí nguyên do không được phân giải , thái dương vong sắc giảVậy . Thần đi sớm xa hơn một chút , thái dương xâm sắc ích quá mức , riêng chỉ bệ dưới chớ khó vẫn thần mà dịch nghịch thiên ý . Tà thuyết mặc dù an tại người , thời tiết nhất định biến , cố nhân có thể lấn , thiên không thểLấn vậy. Bắt đầu bệ dưới xem xét vậy ."

Hai , trung kỳ bói đoán thời kì , ( 《 hỏa châu Lâm bói đoán hệ thống 》 )

Hỏa châu Lâm pháp của chủ yếu bói đoán phương pháp chính là dụng bản cung , vậy chính là hỏa châu Lâm chỗ nói của "Quẻ định căn nguyên , lục thân làm chủ; hào cứu bàng thông , ngũ hành mà lấy ."Học giả do cùng dưới hai ví dụ có thể biết hỏa châu Lâm chi pháp khác biệt với xuất hiện thay mặt lục hào pháp của chỗ .

1, ngày một xem tử bệnh được thuỷ lôi cất giữ .

Thuỷ lôi cất giữ

Huynh đệ Tý thủy?

Quan quỷ Tuất thổ ‖ ứng

Phụ mẫu Thân kim?

Quan quỷ Thìn thổ ‖ Nằm Thê tài ngọ hỏa

Tử tôn Dần mộc ‖ thế

Huynh đệ Tý thủy?

Chủ quẻ có tử cũng không dụng , xem bản cung tý dần phục dưới Huynh dưới làm trưởng sinh , đoán cát .

Quả nghiệm .

2 .Thê có thai ,

Thu nguyệt Nhâm Ngọ nhật chiếm được trùm của lên chức .

Sơn Thủy Mông Mà gió lên chức

Phụ mẫu Dần mộc? Thê tài dậu kim

Quan quỷ Tý thủy ‖

Tử tôn Tuất thổ ‖ thế Nằm Thê tài dậu kim

Huynh đệ ngọ hỏa × Thê tài dậu kim

Tử tôn Thìn thổ?

Phụ mẫu Dần mộc ‖ ứng

Khác có người nói: chủ quẻ Huynh động khắc vợ , phụ động khắc tử , nhất định mẹ con đều tai họa .

Tâm ta quá mức sợ , xem bản cung tử tôn phi phục bỉ hòa , bản cung phụ lại bất động , nhật lại sinh tử , tử nhất định vô tai .

Bản cung thê hào ở vào chủ quẻ hào Thế , thích phục dưới tử dưới làm trưởng sinh . Kỵ bản cung Huynh động lại được bản cung tam hào quỷ động chế của , thê hào có thể cứu , thê nhất định vô tai .

Hậu quả tại tháng chín ( xung thần xuất hiện bản cung tí sửu ) kỷ mão nhật ( xung bản cung thê hào ) tị thời sinh nam ( tử tôn dương quẻ hào dương ) , mẹ con bình an

Ba , thời kỳ cuối bói đoán thời kì ( lục hào bói đoán hệ thống ) ,

Thời kỳ cuối của bói đoán hệ thống chính là hiện nay lưu truyền của lục hào bói pháp , bây giờ kỷ cực là phổ biến , tại trên phố bất luận cái gì một bản lục hào thư tịch trong dịch có thể nhìn đến , ở đây không đượcLàm nói năng rườm rà .

( 2 ) kiến thức căn bản .

1, Âm dương học thuyết .

Âm dương học thuyết là nước ta đặc hữu văn hóa cổ xưa , mọi thứ sự vật của hình thành , biến hóa cùng phát triển , tất cả ở tại âm dương nhị khí của vận động . Loại này đối sự vật của nhậnBiết lý giảng hoà vận dụng phương thức thành là nước ta khoa học tự nhiên của lý luận căn bản .

Âm dương học thuyết sản sinh , sớm tại hạ sớm liền đã hình thành , cái này có thể từ 《 dịch kinh 》 trong bát quái âm dương của hào của xuất hiện có thể kiểm chứng thực . Bát quái trong âm hào ,, cùng hào dương , xuất hiện ở hạ sớm của 《 liên sơn 》 ở bên trong, nguyên nhân 《 sơn hải kinh » trong có nói: "Phục hy được hà đồ , hạ nhân bởi vì của của , nói 《 liên sơn 》; hoàng đế đượcHà đồ , thương nhân bởi vì của , nói 《 nhảy lên giấu 》; liệt sơn thị được hà đồ , chu nhân bởi vì của , nói 《 chu dịch 》 ." Tại hạ sớm liền có 《 liên sơn 》 dạng này bát quái thư tịch ( chú thích:Hiện tại đông tây phương học giả có người đề xuất dịch kinh học thuyết thị phi địa cầu học thuyết quan điểm ) , mà bát quái lại là âm dương hai cái này cơ bản nhất hào chủ thành . Nguyên do truyền thốngQuan điểm cho rằng âm dương học thuyết khởi nguyên từ hạ triều.

3

3 hoặc 132 trang

Học thuật giới đối âm dương học thuyết cùng bát quái quan hệ , khởi nguyên cùng diễn biến quá trình không hề đồng của gặp phân giải . Nhà lịch sử học bàng phác tiên sinh cho rằng , ngũ hành quan niệm khởi nguyên từBuôn bán dân tộc của quy bốc , bát quái khởi nguyên từ tuần dân tộc của bói xem . Về sau thời kỳ chiến quốc bởi vì nho gia của Khổng Tử , tắc tan học phái của trâu diễn chờ đem tam đại văn hóa cùng nhauThẩm thấu , tới Hán triều của Đổng Trọng Thư mới góp lại mà hoàn thành Âm Dương Ngũ Hành học thuyết cùng chu dịch bát quái sổ thuật của toàn diện kết hợp .

Bát quái là do âm và dương hai loại đối lập của ký hiệu tạo thành , cũng là do bốn tổ đối lập của ký hiệu tạo thành bát quái , lại từ ba mươi hai tổ đối lập của ký hiệu tạo thành sáuMười bốn quẻ . Nguyên nhân 《 chu dịch càn tạc độ 》 chỉ ra: "Càn khôn giả , âm dương căn bản , vạn vật của thích hợp tông vậy ." Quẻ càn thuần dương , quẻ khôn thuần âm , hai cái là mọi thứSự vật căn bản , là mọi thứ sự vật của sản sinh , biến hóa , mâu thuẫn từ đầu đến cuối . Âm dương chẳng những thống nhất vạn vật của lưỡng phương diện , mà mà lại gồm có hai loại trái lạiThuộc tính . Nhưng mà , sự vật cùng hiện tượng trong đối lập của song Phương sở gồm có của âm Dương thuộc tính cũng không năng lượng tùy ý chỉ định , cũng không năng lượng điên ngã, mà là theo như căn cứ nhất định quy luật quyLoại . Như vậy dùng cái gì tiêu chuẩn trôi qua phân đây? 《 hệ từ 》 có: càn đạo thành nam , khôn đạo thành nữ nhân ."Càn là cha , khôn là mẹ , sinh chấn , cấn , Khảm , tốn ,Ly , Đoài lục tử . Lục tử phân nam nữ , tức thiên địa sinh vạn vật , vạn vật đều sẽ là lưỡng tính .

Sự vật bên trong âm dương là vận động biến hóa đấy, nó vận động là lấy hai bên tăng giảm của hình thức tiến hành . 《 hệ từ 》 có nói: "Nhật hướng về nguyệt thì đến , nguyệt ngày xưa thì đến ,Nhật nguyệt cùng suy ra mà minh sinh vậy . Lạnh hướng về nóng đến, nóng hướng về thì hàn lai , nóng lạnh cùng suy ra mà thành tuổi vậy ." Tại đây nói tới của qua lại chính là âm dương tăng giảm của quá trình . Nếu nhưLoại biến hóa này xuất hiện khác thường , cũng chính là âm dương tăng giảm của phản ứng dị thường . Thời gian này của âm dương tại đặc biệt tình trạng dưới liền sẽ hướng nó mặt đối lập chuyển hóa . 《 hệ từ 》Nói: "Âm dương hợp đức , thì cương nhu có thể ." Âm dương của đối lập với nhau y tồn sinh ra thúc đẩy sự vật biến hóa cùng phát triển . Âm dương cũng tại trong đó thời gian dài cùng tồn tại ."SinhSinh của gọi là dịch , đạo có biến động , cho nên viết hào ." Dịch , thì âm dương tướng dịch , cũng chính là âm cực sinh dương , dương cực sinh âm , nguyên do liền có âm biến dương , dương biến âm . CànSơ cửu của dương tại dưới, khôn mùng sáu của âm bắt đầu ngưng , thuyết minh càn khôn lưỡng thay mặt một lấy âm dương mâu thuẫn thống một thể . Lưỡng quẻ sơ hào là kết hợp âm dương , âm dương chuyển hóa củaBắt đầu . Cũng là tất cả sự vật sản sinh , phát triển , biến hóa của quy luật tất nhiên .

2, ngũ hành học thuyết .

1( ngũ hành khởi nguyên

Ngũ hành học thuyết là nước ta cổ đại triết học tư tưởng của trọng yếu tạo thành bộ phận phân , luận thuật vậy bản chất của thế giới cấu thành vấn đề . Nó cho rằng vũ trụ ở giữa của mọi thứ sự vật , cũng làDo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại vật chất cấu thành . Tự nhiên của các loại sự vật hoặc hiện tượng của phát triển biến hóa , cũng là cái này năm loại vật chất không ngừng vận động cùng qua lạiTác dụng của kết quả . Cổ nhân đem ngũ hành học thuyết đặt vào suy quẻ xem bói dự đoán thuật của phạm trù , lấy toàn bộ tức hệ thống của quan điểm , đến quan sát , giải thích hiện tượng tự nhiên cùng người sự tình ,Tổng hợp thôi diễn xảy ra chuyện vật của phát triển cùng kết quả .

2( ngũ hành học thuyết khái niệm cơ bản

"Ngũ" là chỉ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại vật chất; "Hành" là vận động biến hóa , vận hành không ngừng tâm ý ."Ngũ hành" chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại vật chất của vận độngBiến hóa .

(1) Ngũ hành đặc tính

Ngũ hành học thuyết "Ngũ hành" khái niệm , không phải chỉ sự vật cụ thể bản thân , mà là đối vạn vật của năm loại thuộc tính khác nhau của trừu tượng khái niệm . "Mộc nhật khúc trực" : mộc gồm có sinh phát sinh , mảnh mà thông suốt của đặc tính . Tính tình ôn hòa hướng mặt trời , mà đông phương chánh là thái dương sơ sinh chỗ , nguyên nhân mộc loại đông phương . "Hỏa nói viêm bên trên" : ngòi nổ có nóng lên, phát nhiệt hướng lên đặc tính , mà nam phương khí hậu nóng bức , nguyên nhân hỏa chúc nam phương .

"Kim nói tòng cách: kim gồm có năng lượng nhu năng lượng cương, biến đổi , thanh lương khắc nghiệt của đặc tính , phương tây phương chánh là mặt trời xuống núi , hoang vu của địa, nguyên nhân kim loại phương tây phương . "Thủy nói nhuận dưới ", thủy vốn có ẩm ướt , hướng xuống , rét lạnh của đặc tính , bắc phương trời đông giá rét , nguyên nhân thủy chúc bắc phương .

"Thổ nói giá tường" : thổ gồm có chở đồ , sinh hóa nuôi nuôi dưỡng của đặc tính , đôn hậu thích hợp ở bên trong, trung ương thành thổ của sở thuộc .

(2) Ngũ hành của sinh khắc chế hóa quy luật

Cái gọi là ngũ hành tướng sinh , là năm loại sự vật ở giữa , một loại sự vật đối khác một loại sự vật có đẩy mạnh tăng trưởng tác dụng; ngũ hành tương khắc , biểu thị một loại sự vật đối khác mộtSự vật có chế ước cùng tác dụng khắc chế .

Ngũ hành tướng sinh là: mộc sinh hỏa , hỏa sinh thổ , thổ sinh kim , kim sinh thủy , thủy sinh mộc .

Ngũ hành tương khắc là: mộc khắc thổ , thổ khắc thủy , thủy khắc hỏa , hỏa khắc kim , kim khắc mộc .

Ngũ hành tướng sinh phân là thật sinh cùng giả sinh hai loại tình hình . Thật sinh , chỉ là chủ sinh giả bản thân có sức mạnh sinh được sinh giả , đồng thời được sinh giả tự thân vậy có sức mạnh tiếp đóngChủ sinh giả của cho . Cái này nhất định phải là chủ sinh giả cùng được sinh giả tự thân của năng lực cũng không năng lượng quá yếu, đồng thời bọn hắn của tự thân năng lực so sánh cách xa không được quá lớn . Ví dụNhư , mộc có thể sinh hỏa , nhất định phải là mộc , hỏa cũng có sức mạnh , dạng này mộc hỏa tướng sinh mới là thật sinh .

Nếu như không phù hợp phía trên tình trạng , chính là giả sinh . Cổ thư trong là miêu tả như vậy đấy, được sinh giả tương đối quá yếu mà không có thể tiếp thu sinh giả sinh ra , theo như ngũ hành quy loạiLà: kim kém thổ sinh , thổ tiền nhiều chôn; thổ kém hỏa sinh , hỏa thêm thổ tiêu; hỏa kém mộc sinh , mộc thêm hỏa nhét; mộc kém thủy sinh , thủy thêm mộc phiêu; thủy lại kim sinh , kimNhiều nước trọc .

Chủ sinh giả quá yếu, được sinh giả quá vượng , thì biểu hiện là: Kim có thể sinh Thủy , thủy tiền nhiều trầm; thủy có thể sinh mộc , mộc chứa nước co lại; mộc có thể sinh hỏa , hỏa thêm mộc đốt; hỏaCó thể sinh thổ , thổ thêm hỏa hối; thổ có thể sinh kim , kim thêm thổ nhẹ .

Khắc vậy phân là chính khắc , ngược lại khắc .

4

4 hoặc 132 trang

Chính khắc là chỉ chủ khắc giả tự thân có sức mạnh đi khắc chế được khắc giả , chính là bình thường nói mộc khắc thổ , thổ khắc thủy , thủy khắc hỏa , hỏa khắc kim , kim khắc mộc . Ngược lại khắc là chỉ chủ khắc giả tự thân năng lực quá nhỏ , căn bản không năng lượng khắc chế đối phương , ngược lại được được khắc giả cho chế ước lại . So với như thông thường thủy là khắc hỏa đấy, nhưngRừng rậm đại hỏa lúc, rót một ly thủy ra ngoài muốn đem lửa dập tắt , là không thể nào , ly nước này lập tức sẽ bị đại hỏa chưng phát sinh mất mà thay đổi làm ô hữu . Cổ thư trung tướng ngược lại khắc miêu tả như sau: kim năng lượng khắc mộc , mộc tiền nhiều thiếu; mộc năng lượng khắc thổ , thổ trọng mộc chiết; thổ năng lượng khắc thủy , thủy thêm thổ tán; nước có thể khắc lửa , hỏa thêmThủy can; hỏa năng lượng khắc kim , kim thêm lửa tắt .

3, thiên can địa chi

Mười Thiên Can

Mười thiên can:Giáp,Ất,Bính,Đinh,Mậu,Kỷ,Canh,Tân,Nhâm,Quý

Thiên can hàm nghĩa:Quần thư khảo thi khác> >Trong nói:

Giáp là tháo dỡ ý nghĩa,Chỉ vạn vật phẩu phù ra.

Ất là yết ý nghĩa,Chỉ vạn vật sinh ra,Rút yết ra.

Bính là bính ý nghĩa,Chỉ vạn vật bính như thế lấy gặp.

Đinh là mạnh ý nghĩa,Chỉ vạn vật tráng đinh.

Mậu là mậu ý nghĩa,Chỉ vạn vật tươi tốt.

Kỷ là kỷ ý nghĩa,Chỉ vạn vật hữu hình có thể kỷ thưởng thức.

Canh là càng ý nghĩa,Chỉ vạn vật thu liễm có thực.

Tân là mới ý nghĩa,Chỉ vạn vật sơ mới đều là thu hoạch.

Nhâm là bất luận cái gì ý nghĩa,Chỉ dương khí bất luận cái gì nuôi vạn vật phía dưới.

Quý là quỹ ý nghĩa,Chỉ vạn vật có thể suy đoán.

Bởi vậy có thể thấy được,Mười thiên can cùng thái dương xuất không có khóa,Mà thái dương của tuần hoàn qua lại chu kỳ,Đối vạn vật sản sinh lấy trực tiếp ảnh hưởng.Can âm dương

Giáp ất cùng thuộc mộc,Giáp là dương,Ất là âm Bính đinh cùng thuộc hỏa,Bính là dương,Đinh là âm

Mậu kỉ cùng thuộc thổ,Mậu là dương,Kỷ là âm Canh tân cùng thuộc kim,Canh là dương,Tân là âm

Nhâm Quý cùng thuộc thủy,Nhâm là dương,Quý là âm

Can phương vị

Giáp ất đông phương mộc Bính đinh nam phương hỏa Mậu kỉ trung ương thổ

Canh tân thuộc hướng tây kim Nhâm Quý bắc phương thủy

Can phối hợp tạng phủ

Viêm gan ất mật bính tiểu tràng , đinh tâm mậu dạ dày kỷ tỳ hương , canh lớn hơn ruột tân thuộc phế , nhâm là bàng quang quý thận hương .

Giáp Tý nạp âm

Mười thiên can cùng mười hai địa chi theo như trình tự lưỡng lưỡng tướng phối hợp,Từ Giáp Tý đến quý hợi,Cùng sáu mươi tổ hợp,Nguyên nhân hiệu lục thập Giáp Tý.Lại mỗi hai tổ phối hợp một nạp âm ngũ hành,ĐếnCuối cùng là có ý gì,Đến nay đối với nước ta học thuật giới là một điều bí ẩn.

Giáp Tý nạp âm biểu

Giáp Tý Ất sửu Bính dần Đinh mão Mậu thìn Kỉ tỵ Canh ngọ Tân Mùi Nhâm thân Quý dậu

Hải trung kim Lô trung hỏa Đại lâm mộc Lộ bàng thổ Kiếm phong kim Giáp tuất Ất hợi Bính tý Đinh sửu Mậu dần Kỷ mão Canh thìn Tân tị Nhâm Ngọ Quý mùi

Sơn đầu hỏa Động xuống nước Tường thành thổ Bạch tịch kim Dương liễu mộc Giáp thân Ất dậu Bính tuất Đinh hợi Mậu tý Kỷ sửu Canh dần Tân mão Nhâm thìn Quý tị

Tuyền trung thủy Ốc thượng thổ Sét hỏa Tùng bách mộc Thường nước chảy Giáp ngọ Ất mùi Bính thân Đinh dậu Mậu tuất Kỷ hợi Canh tý Tân sửu Nhâm dần Quý mão

Cát trung kim Sơn hạ hỏa Bình địa mộc Bích thượng thổ Lá vàng kim Giáp thìn Ất tị Bính ngọ Đinh Mùi Mậu thân Kỷ dậu Canh tuất Tân hợi Nhâm Tý Quý sửu

Phật đăng hỏa Thiên hà thủy Đại dịch thổ Thoa xuyến kim Sanson mộc Giáp dần Ất mão Bính thìn Đinh tị Mậu ngọ Kỷ mùi Canh thân Tân dậu Nhâm tuất Quý hợi

Đại khê thủy Sa trung thổ Thiên thượng hỏa Thạch lưu mộc Đại hải thủy

5

5 hoặc 132 trang

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p