Chia sẻ

Dịch kinh phù dương ức âm , nó là lấy dương góc độ đến nói đấy, dương là quân , âm vi thần dân

Học đủ thích hợp hà 2 0 22- 0 5- 0 9 Tuyên bố tại nội mông cổ
Từ quẻ tượng nhìn lại , ba cái dương quẻ cũng là lợi thiệp đại xuyên của tượng , ba cái âm quẻ nói chính là cùng từ .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p