Chia sẻ

{ Bắt đầu]Lục hào xem bói 124 vì sao là ruột tắc nghẽn?

Hiểu rõ dịch nói nhà 2 0 24- 0 5- 18 Tuyên bố tại giang tô

Một phụ nữ xem mẫu thân ( 1968 mậu thân năm ) tật bệnh có thể xong sao, bệnh tình phát triển làm sao? Tại tân sửu năm , tháng Tuất kỷ dậu nhật ( tuần không: dần mão ) được thủy trạch tiết của Lôi sơn nhỏ qua

Câu trần huynh đệ Tý thủy

Chu tước Quan quỷ Tuất thổphụ mẫu Thân kim

Thanh long phụ mẫu Thân kim× ứng thê tài ngọ hỏa

Huyền vũ Quan quỷ xú thổ× phụ mẫu Thân kim

Bạch hổ tử tôn Mão mộcthê tài ngọ hỏa

Đằng xà thê tài tị hỏathế Quan quỷ Thìn thổ

Lấy dụng thần: xem mẫu thân sức khỏe , lấy phụ mẫu làm Dụng thần . Quẻ này , lấy hào bốn phụ mẫu Thân kim làm Dụng thần .

Phân biệt vượng suy: phụ mẫu Thân kim được nguyệt kiến Tuất thổ sinh phù , Nhật kiến dậu kim giúp đỡ , là vượng tướng .

Định cát hung: quẻ trong Kỵ thần tị hỏa đến khắc , có sửu thổ , Tuất thổ thông quan , như thế vượng tướng , có bệnh không sao .

Xem dịch tượng:

1 , phụ mẫu Thân kim tại hào bốn , động hóa ngọ hỏa hồi đầu khắc , hào bốn là trái tim , ngọ hỏa là trái tim , sẽ tại trái tim bên trên có vấn đề . Hào bốn gặp kim vừa là phế , là hô hấp , nguyên do là tim phổi công năng lượng yếu.

2 , huynh đệ Tý thủy tại lục hào duy nhất tĩnh , lục hào là đầu , câu trần là ngăn chặn , huynh đệ là ngăn trở , là phụ mẫu chết địa, phải chú ý đứt mạch máu não nhét .

3 , lục hào duy nhất tĩnh , là Dụng thần chết địa, lục hào là đầu , là tinh thần , câu trần là bướng bỉnh , phụ mẫu lại tự hóa hồi đầu khắc , mẫu thân tính cách cố chấp , trên tinh thần có mao bệnh .

Phản hồi:

Không phải đứt mạch máu não nhét , tháng trước mới vừa có một thứ rất nhỏ ruột tắc nghẽn , nhưng chủ yếu vẫn là tinh thần có chút ít vấn đề , cố chấp , lại không chịu uống thuốc .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p