Chia sẻ

{ Bắt đầu]Chu dịch quẻ tự của hình trạng thái

Cửu cung các 2 0 24- 0 5- 19 Tuyên bố tại chiết giang
Tự quẻ hình trạng thái mới là chu dịch quẻ tự của nguyên sinh trạng thái

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p