Chia sẻ

Kiếng bát quái của chính xác treo pháp cùng phương pháp sử dụng phải tại cát thời treo

Ninh tĩnh trí viễn 2 0 23 2 0 23- 0 4- 0 9 Tuyên bố tại phúc kiến

Tại trong hiện thực sinh hoạt , phong thuỷ nhưng thật ra là không chỗ không có ở đây , nhỏ đến đồ dùng thường ngày , lớn đến công ti chuyển vận , đều tồn tại phong thuỷCoi trọng. Đoạn dưới chúng ta liền đến xem phong thuỷ vật phẩm so với khá thường gặp củaKiếng bát quái, nhìn xem kiếng bát quái của chính xác treo pháp cùng sử dụngChịu đựng Kỵ, hứng thúBằng hữuNgàn vạn không nên bỏ qua .

八卦镜的正确挂法及使用方法

Kiếng bát quái sử dụng cần chọn cát

Kiếng bát quái tại trưng bày thời gian có rất thêm cần thiết phải chú ý của mà phương , ngoài không được chọn cùng chính mình cầm tinh ( địa chi) tương xung thời gian , có thể chọn cùng chính mình kết hợp lại của giờ hoặc giả tham khảo thời gian chọn tại giờ ngọ ( 1 1 giờ - 13 giờ là giờ ngọ ) , bởi vì giờ ngọ làDương khíTối đỉnh vượng của thời gian , thái dương bắn thẳng đến , có thể gia tăng kiếng bát quái của hóa sát công hiệu . Sử dụng của kiếng bát quái cần có gia trì qua là thích hợp , không có trải qua gia trì của kiếng bát quái không có hóa sát của phong thuỷ hiệu quả . Kiếng bát quái của loại loại nhất định phải căn cứ trưng bày vị trí , công hiệu cùng chủ nhân của ngũ hành để xác định , chớ tùy ý lựa chọn . Kiếng bát quái của vị trí bình thường là treo móc ở cửa sổ của bên trên phương hoặc bày đặt ở bàn bên trên, treo móc ở cửa sổ bên trên có thể khiến khí trường hình thành chuyển thay từ đó hóa phân giảiSát khí; mà bày đặt ở bàn bên trên, có thể bình hoành thất nội khí trường , điều tiết khí trường cùng từ trường , vi mức độThân thểNội bình hoành , khiến cho người tâm cảnh bình hòa .

Kiếng bát quái chính xác treo pháp

Kiếng bát quái thích hợp treo , một loại bày bỏ treo vị trí là mái hiên , vách tường của bên trên. Mà mà lại đề nghị sớm phòng ngoại , hướng phía cửa , không thích hợp sớm lấy phòng bên trong, đặc biệt là người nhóm thêm của mà phương . Một loại mà mà lại toàn bộ phòng không được vượt qua ba cái .

八卦镜的正确挂法及使用方法

Kiếng bát quái thích hợp bày đặt ở phòng ngoại , một loại đề nghị bỏ ở trước cửa treo , hoặc giả cửa sổ ngoại cũng được, phần lớn kiếng bát quái , không được phải đeo ở phòng nội .

Phòng ốc của nhóm nếu như đối lấy thang máy hoặc giả thang lầu , có thể lại trước cửa bỏ một cái kiếng bát quái , nhưng mà phòng ngủ cũng không cần .

Kiếng bát quái lựa chọnPhương vịTheo ngũ hành bát quái có rất thêm kết hợp chỗ . Phong thủy học đã nói , đề nghị mộc làm được bản mộc , thích hợp đặt ởNhắm hướng đôngPhương hướng , mà mà lại áp dụng hắc xanh kính . Mà kim hành người , thích hợp gương đồng , có thể bày đặt ở về phía tây của phương vị . Mà hỏa làm được thích hợp màu tràTấm gương, thích hợp sớm bắc của phương vị . Thổ hành thì thích hợpKim sắc,

Kiếng bát quái nếu như là hành vi đi sát chỉ dùng , làm tốt tại giữa trưa 12 giờ treo , thời gian này dương khí tối thịnh , có thể mượn nhờ nó sử dụng kiếng bát quái đi sát khí , hiệu quả tốt nhất .

Bày bỏ mà phương: nơi ở , công ti , hướng đường , nơi ở phụ cận nếu có nhà máy , mộ mà vân vân.

Kiếng bát quái sử dụng chịu đựng Kỵ

八卦镜的正确挂法及使用方法

Kiếng bát quái tại sử dụng của trong quá trình , có rất thêm chịu đựng Kỵ , so với như trưng bày phương thức , treo của vị trí , lựa chọn kiểu dáng cùng phải chăng gia trì vân vân. Treo cùng bày bỏ kiếng bát quái lúc, cẩn ghi chép tấm gương không nhưng đối với lấy nhà khác , cũng không năng lượng tấm gương trực tiếp căn cứ lấy người khác , không được đem tia sáng phản xạ đến xung quanh(chu vi) lần lượt lấy gần nhà hàng xóm bên trong , một là dễ dàng quê nhà bất hòa, hai là dễ dàng bởi vì kiếng bát quái tụ tập sát khí bắn ra tới nhà người khác trong sau hình thành không được ảnh hưởng tốt . Tục ngữ nói: trong lòng không muốn đừng đẩy cho người . Chúng ta không được một mực của khảo thi suy nghĩ chính mình , mà xem nhẹ đối thương tổn của người khác , đem nhà mình bên trong sát khí chuyển đầu tới nhà người khác ở bên trong, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nhà mình cùng nhà hàng xóm quan hệ lấy ngoại , càng quan trọng hơn là cho dù ngăn cản nhà nội sát khí vậy không cách nào lâu dài .

Lâu dài của cần phải có đại đức đại thiện tâm , phúc người cũng có thể nuôi phúc địa, không được bởi vì nhà mình nội của nguyên nhân mà vô tình tạo thành nhà khác nội củaGia vậnPhá hư , nhân duyên tổn hại kỳ thực cũng là bại vận của bắt đầu . Cho nên bày bỏ thời nhất định cần nhập gia tuỳ tục , xung quanh(chu vi) không có hàng xóm gần ngược lại là không cách nào , nếu có của liền tận lực căn cứ nhà ở thực tế điều tiết của lựa chọn nó hắn càng lợi nhuận của vật phẩm bày bỏ sẽ tốt hơn .

 

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p