Chia sẻ

{ Bắt đầu]Lục thần phú , chu tước

Kanto nhét ngoại 2 0 22- 0 3- 15

Một , tổng luận chu tước: vì không cát chi thần 1 , chu tước thuộc hỏa mà chủ khẩu thiệt .

Chu tước thuộc tính làm lửa, phát động , biểu thị có khẩu thiệt thị phi , chú ý tại 《 tăng san bốc dịch 》 trong minh xác vẫn phải gặp huynh đệ phát động , khắc hào Thế của thời gian , mới có khẩu thiệt ý nghĩa .

2 , chu tước văn thư công sự đến; giao trọng chu tước , văn thư sớm ngày thơ cần đến;

Biểu thị văn thư , tin tức , Tiêu tức , phản hồi tiếp lời . Tại đây vẫn còn một cái chính là "Công sự" .

3 , cầu quan hứng tụng , thiên thích hợp chu tước lấy thịnh vượng,may mắn;

Nếu như cầu quan cùng đánh kiện cáo , chu tước phát động tất có lợi nhuận văn thư cùng từ hình, tại đây tại 《 Bốc Phệ Chính Tông 》 hào Phụ mẫu biểu thị tụng từ , phân trần , chu tước đại biểu . Tại 《 Dịch Mạo 》 thân là tường thân .

Hai , 《 lục thần phú 》-

Chu tước 1 , chu tước nhập hỏa , mà bị họa . ( chu tước thuộc hỏa , lại nam phương hỏa hương , nó họa quá nhiều , quan tai họa lập kiến , xuân hạ càng Kỵ . ) lục hào quẻ tượng ở bên trong, chu tước cùng tị ngọ hỏa tướng đồng thời . Thể Ps :

Chu tước ngũ hành thuộc hỏa , nếu gặp tị ngọ hỏa , nó tính càng dữ dội hơn , nếu là Kỵ thần cùng hào Thế hoặc dụng thần tương xung khắc , rõ chỉ sẽ đưa tới quan phi khẩu thiệt .

Mùa xuân mộc vượng hỏa tướng , mùa hè lửa mạnh , biểu thị mức độ;

2 , chu tước nhảy sông , Tái ông mất ngựa . ( chu tước thuộc hỏa , vào nước bị quản chế , họa biến thành phúc , đại sự thành nhỏ. Bốc sự tình thì trước mất sau được , lại nói: âm người phòng tật . ) thể Ps :

Lục hào quẻ tượng ở bên trong, chu tước gặp hợi tý thủy;

Là ý nói , biên tái nuôi Mã lão đầu lạc đường vậy một con ngựa , nhìn như là một chuyện xấu , nhưng về sau mất mã lại vùng lấy một con tuấn mã mà trở về . Chu tước bản chủ khẩu thiệt , gặp hợi tý thủy , chu tước được khắc , bởi vì ban đầu là hung thần được khắc về sau, rõ chỉ chuyện xấu có lẽ biến thành chuyện tốt .

Chú ý

Tại kỳ môn độn giáp mười can có thể ứng ở bên trong, chu tước nhảy sông là đinh gia tăng quý . Đinh thuần âm hỏa , là nam phương chu tước , quý là âm thủy , lại tựa như giang hà , thiên bên trên chu tước rơi vào ngầm giang hà ở bên trong , nguyên do gọi là "Tước nhảy sông" . Âm thủy khắc âm hỏa , chủ hung . Biểu thị chủ văn thư dính líu , yểu vô âm tín , kiện cáo khẩu thiệt , hoặc hoảng sợ quái khác , gian mưu giảo quyệt , trăm sự hung .

3 , chu tước hàm kim buồn răng môi . ( chu tước thuộc hỏa , nhập kim tương khắc , chủ khẩu thiệt , vẫn được khố mới ngang vật , bởi vì mới khởi sự tình , chủ phòng quan phi khẩu thiệt . ) thể Ps :

Chu tước gặp thân dậu kim . Chu tước ngũ hành thuộc hỏa , cùng thân dậu kim tướng đồng thời , có hỏa khắc kim tượng .

Kim là hỏa chi tài , theo như căn cứ "Gặp rồng tại điền , đào chu gặp thích" của mạch suy nghĩ , cũng có kiếm được tiền còn giống , nhưng bởi vì chu tước là khẩu thiệt , kiện cáo , nguyên do bởi vì tài mà khởi thị phi kiện cáo ý nghĩa .

Ngay thẳng một chút ít như ý: nếu như thân dậu kim gặp hào năm là răng , gia tăng chu tước rõ chỉ có họa đau răng của buồn .

4 , chu tước ngậm bùn mà làm độc . ( chu tước xuống mồ gặp sinh , chủ văn thư lợi nhuận , xuân bình hạ chín , thu đông việc nhỏ không sao vậy . ) thể PS

Chu tước phút cuối cùng thổ hào , gặp sinh , chủ nộ . Chu tước là hỏa là văn minh , nguyên do thích hợp tại văn thư;

Độc: biểu thị đối dụng thần có khắc chế thời gian ,

Mùa xuân đừng , mùa hè vượng , thu đông không đưa đến tác dụng

5 , chu tước khoa ( thanh âm khỏa ) Lâm mà còn có thể . ( chu tước nhập mộc gặp sinh , hoặc là nhỏ mới , nhập mậu thìn , kỉ tỵ , chính là làm ổ Lâm . Nhập canh dần , tân mão bao hàm hao phí căn dặn . ) thể Ps :

Khoa: chim thú côn trùng của hang ổ .

Chu tước ngũ hành thuộc hỏa , gặp dần Mão mộc , có mộc hỏa tướng sinh tâm ý , mộc hỏa thông minh ý nghĩa . Cũng là được địa lợi tượng;

Tại đây tại sao nói mậu thìn , kỉ tỵ , cũng không là thiên can là thổ ."Mậu thìn , kỉ tỵ" nạp âm là đại lâm mộc .

Ổ Lâm một nhánh , hán ngữ thành ngữ , ý là chỉ chim hồng tước [ [ giao liáo ] ] xây tổ , nhung mà chiếm dụng một cái nhánh cây . Sau lấy của thí dụ an bản phân , không được tham nhiều. Xuất từ 《 trang tử tiêu diêu du 》

"Canh dần , tân mão" nạp âm là tùng bách mộc , lấy mộc lâm quan tại dần , đế vượng tại mão , mộc tức sinh vượng , thì không phải mềm yếu của so với , cho nên viết tùng bách mộc vậy .

【 căn dặn ] nhạc khí danh . Tức chinh , lại tựa như chuông mà thấy nhỏ . Miêu tả phát ra tiếng vang . Đại biểu tài nghệ .

Nói tóm lại chính là chu tước phút cuối cùng mộc , hoặc giả nạp âm mộc , chỉ là được nhỏ mới . Chú ý nơi đây mới là tài hoa , không phải tiền tài ! ! Bởi vì là mộc hỏa thông minh !

6 , chu tước bay thấp xuống mà tổn hại vật . ( chu tước tại nội tam hào động sinh vượng giả , chủ hỏa chúc văn thư , người nhà bất lợi , khẩu thiệt thị phi . ) thể PS

Bay thấp xuống chính là tại quẻ nội phát động , sinh vượng . 【 hẳn là khắc dụng thần ]

Quẻ nội là nhà là nội trạch , chu tước có hỏa ý nghĩa , cũng có thư tốt; ảnh hưởng tới chỉnh cá gia đình .

"Chu tước mở miệng , nhà bại người tán" mở miệng sát , chính là lúc mở lúc đóng đấy, như cửa thang máy vân vân.

7 , chu tước phi không , không phải sách tức tụng . ( chu tước ngoại động , chủ quan sự tình khẩu thiệt , hoặc người đi đường đoán thơ . ) thể PS

Chu tước tại quẻ ngoại phát động , khí sinh vượng 【 hẳn là khắc dụng thần ] , đại biểu quản lý sự vụ , khẩu thiệt thị phi . Đương nhiên nếu như là tại người ngoài nghề , cũng đại biểu thư đi vào .

Ba , 《 lục thần thoán tượng ca 》 của chu tước giản lược bản

Chu tước nhập hỏa việc quan đến, vừa sợ nữ nhân phụ có tổn thương thai ,

Nhập kim có tài phòng khẩu thiệt , xuống mồ công sự có thơ thúc .

Nhập mộc không ngại thân thể kiện , thủy hào gặp lấy không được là tai họa .

Thể PS

Chu tước nhập hỏa hào biểu thị vượng tướng , chu tước bản thân đại biểu quan phi , phiền phức . Nếu như gặp được phụ nữ xem thai thai nghén tình hình thực tế tình hình dưới bị tổn thương thai .

Chu tước phút cuối cùng kim hào , kim là chu tước chi tài , ban đầu có tài ý nghĩa , nhưng là thế nào gặp cùng huynh đệ , phòng dừng lại khẩu thiệt thị phi .

Chu tước phút cuối cùng thổ hào , đại biểu công sự or có tin tức hai thúc , phớt lờ phân giải , tại 《 lục thần phú 》 trong "Chu tước ngậm bùn mà làm độc ", lợi cho văn thư

Chu tước phút cuối cùng mộc hào , biểu thị vượng tướng , nếu như là dụng thần hoặc giả hào Thế , biểu thị vượng tướng , thân thể không ngại .

Chu tước phút cuối cùng thủy hào , nơi đây vẫn là đem chu tước coi là hung thần , được thủy thế nhưng mà , không cách nào làm loạn ý nghĩa .

Bản đầy đủ: chu tước đoán cát hung ca quyết:

Chu tước nhập hỏa việc quan đến, vừa sợ nữ nhân phụ có tổn thương thai , thế ứng nội ngoại lục thân suy , Quan quỷ lục hào đoán tường thật .

Chu tước nhập râu vàng có tài , chỉ e vùng cướp phòng khẩu thiệt , quỷ phụ lúc cửa sự tình có trướng ngại , thế ứng nội can định gió sóng .

Xuống mồ công sự có thơ thúc , sinh quan rời chức phân biệt hào chi , Quan quỷ nằm việc quan gặp nạn , nhật thần tướng đở giải nạn quan .

Nhập mộc không phòng thân thể kiện , hỏi vận tìm quý đợi mấy ngày gần đây , trăm sự an trí thích hợp mời cũ , Quan quỷ phát động phòng có tai họa .

Chu tước vào nước vận bất thông , thủy hào gặp lấy không được là tai họa , nguyên thần sinh phù xem ngày sau , vượng tướng cần phòng miệng sai trái .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p