Chia sẻ

{ Bắt đầu]Lục hào dự đoán , nghiên cứu sinh khảo thí thành bại

Kỳ môn huyền học lưu lão sư 2 0 22- 12-24 Tuyên bố tại hà nam

Phong thuỷ mệnh lý lưu lão sư sách

Thầy khỏe , lại tới mời tha đoán quẻ rồi, bản thân nữ nhân , bản thứ cụ thể là muốn xem nghiên cứu sinh của khảo thí thành bại , đã thi xong .

【 khảo thí phân tích ]

Căn cứ đếm số bắt đầu quẻ được: Thiên Hỏa Đồng Nhân ( ly cung - quy hồn ) của phong hỏa người nhà ( tốn cung ) quẻ

Chủ lật lọng Thiên Hỏa Đồng Nhân ( ly cung - quy hồn ) của phong hỏa người nhà ( tốn cung ) [ không vong: tuất , hợi ]

Đằng xà ▅▅▅▅▅ tử tôn nhâm tuất thổ ứng ▅▅▅▅▅ phụ mẫu tân mão mộc

Câu trần ▅▅▅▅▅ Thê tài nhâm Thân kim ▅▅▅▅▅ huynh đệ tân tị hỏa ứng

Chu tước ▅▅▅▅▅ huynh đệ Nhâm Ngọ hỏa ▅▅ ▅▅ tử tôn Tân Mùi thổ

Thanh long ▅▅▅▅▅ Quan quỷ kỷ hợi thủy thế ▅▅▅▅▅ Quan quỷ kỷ hợi thủy

Huyền vũ ▅▅ ▅▅ tử tôn kỷ sửu thổ ▅▅ ▅▅ tử tôn kỷ sửu thổ thế

Bạch hổ ▅▅▅▅▅ phụ mẫu kỷ Mão mộc ▅▅▅▅▅ phụ mẫu kỷ Mão mộc

Phân tích:

Hợi Thủy Quan quỷ trì Thế , Tuất thổ tử tôn là hào Ứng , Quan quỷ trì Thế ban đầu đối khảo thí có trợ giúp , nhưng mà không thích hợp hào Ứng khắc chế hào Thế , lấy ý vị khảo thí sự tình sẽ có bất thuận , kết quả cuối cùng không lý tưởng , quẻ trong hào Thế Hợi Thủy Quan quỷ , cùng Mão mộc dụng thần đều mơ tưởng tù không được vượng , lấy ý vị chủ quẻ của thủy bình còn có điều khiếm khuyết , khảo thí phát triển một loại loại , thi đậu mấy tỉ lệ không lớn.

Từ quẻ tượng đoán , cuộc thi lần này của cạnh tranh hay là rất kịch liệt đấy, người khác khảo thí phát triển được tương đối tốt chính mình của phát triển không được tốt , cái này cũng nói hiểu biết chủ quẻ cuộc thi lần này thành tích không phải rất lý tưởng , khó mà đạt tới lý tưởng độ cao , khảo thi bên trên nghiên cứu sinh của mấy tỉ lệ không lớn.

Kết luận: khảo thí kết quả cuối cùng không quá lý tưởng , khảo nghiệm thất bại dấu hiệu , đề nghị chủ quẻ không được kỳ vọng quá cao , thuận theo tự nhiên , gắng giữ lòng bình thường là đủ.

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p